Landscape Art, Category:Landscape art, Landscape, Category:Painting, Category:Art genres, Paisatge (gènere pictòric), Krajinomalba, Landskabsmaleri, Landschaftsmalerei, Maastikumaal, Pintura del paisaje, Pejzaĝismo, Paysage dans l'art, Peyzaj, 풍경화, Բնանկար, Pejzaž (likovni), Pittura paesaggistica, Пейзаж, Ainava (žanrs), Peizažas, Tájkép, Пејзажно сликарство, Landschapschilderkunst, 風景画, Landskapsmaleri, Pejzaż, Pintura de paisagem, Пейзаж, Krajinsko slikarstvo, Пејзаж у сликарству, Maisemamaalaus, Landskapsmåleri, จิตรกรรมภูมิทัศน์, Peyzaj, Пейзаж, Category:Nicaraguan artists, Category:People from Masaya Department, Category:Classic realism artists, Category:Figurative artists, Category:American painters, Category:American artists, Category:American contemporary artists, Category:Artists from Mississippi, Category:American people of Nicaraguan descent, Category:Nicaraguan artists, Category:Classical artists

 Envíe esta página chozas indios rama a un amigo

Chozas indios rama

Atelier Yoyita   Galería de Arte   Site Map   El estilo Renacentista  El Retrato   El Desnudo   Naturaleza Muerta   La Acuarela   El Paisaje   
Marinas   Pinturas Pequeñas   Miniaturas   Animales y mascotas  Flores    Pintura Digital   Caricaturas   El Dibujo   
Autoretratos y otras pinturas  Imágenes del Sur   Imágenes de Europa  Imágenes de Latinoamérica y el Caribe   Pinturas de Nicaragua   
Biografia   Declaración Artistica   La Escultura   Contrapposto   Freedom Summer 1964   En Proceso   Artista trabajando   Fotografia   Nicaragua   Rubén Dario   El güegüense o Macho Ratón   Añadanos a sus enlaces   Enlaces   Sociedades de Inteligencia   
Podria ayudarme a arreglar esta pintura?   Podria ayudarnos a arreglar esta casa presidencial de Nicaragua?   Mississippir
   Katrina recursos en español   Katrina búsqueda de familiares     Arte Católica    Iconos    Arte Judía    Learn to paint• Fees 

Imágenes de Nicaragua


Chozas indios rama

Poetry to Nicaragua
Poesía a Nicaragua
Chozas indios rama  © Yoyita dra. gloria m. sanchez de norris

Chozas de los indios Rama
Costa Atlántica, Nicaragua
Oleo sobre lienzo
16 por 20 pulgadas
Anterior | Inicio | Siguiente

Rama Indians dwellings
Atlantic Coast, Nicaragua
Oil on canvas
16" by 20"
Previous | Home | Next

Miskito Indians live and survive in the Nicaraguan rainforests, and were established by black slaves who escaped their masters and fled to the Mosquitia rainforest, to evade capture. These runaways married into the local Indian tribe and became the Miskito Indians.

Nicaraguans speak standard Latinamerican Spanish with similarities to Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Uruguay and Argentina among others in their use of the voseo. The black population of the east coast region has Englishhi as its first language. Several indigenous peoples of the east still use their original language, the main ones being the Miskito, Sumo, and Rama indigenous groups. Nicaraguan Sign Language is of particular interest to linguists.

Les nicaraguayens parlent espagnol latino-américain standard avec des similitudes au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Costa Rica, en Uruguay et en Argentine entre d'autres dans leur utilisation du voseo. La population noire de la région est de côte a Englishhi en tant que sa première langue. Plusieurs peuple autochtone de l'est se sert toujours de leur langage original, le principal qui est les groupes indigènes de Miskito, de sumo, et de Rama. La langue de Nicaragua de signe est d'intérêt particulier aux linguistes.

尼加拉瓜有相似之處講標準latinamerican西班牙危地馬拉、薩爾瓦多、洪都拉斯、哥斯達黎加、 烏拉圭和阿根廷等voseo他們使用的. 黑人東岸地區englishhi作為第一語言. 幾位東土著人民仍然使用原文,其中主要有<米斯基托、相撲、 拉馬和土著群體. 尼加拉瓜手語是特別感興趣的語言學家.

Nicaraguaner sprechen lateinamerikanisches Standardspanischen mit ähnlichkeiten nach Guatemala, El-Salvador, Honduras, Costa-Rica, Uruguay und Argentinien unter anderen in ihrem Gebrauch des voseo. Die schwarze Bevölkerung der Ostküsteregion hat Englishhi als seine erste Sprache. Einige eingeborene Völker des Ostens verwenden noch ihre Originalsprache, die Hauptseiend die Miskito, des Sumos und Rama eingeborenen Gruppen. Nicaraguazeichen-Sprache ist vom bestimmten Interesse zu den Linguisten.

Os Nicaraguans falam o espanhol Latinamerican padrão com as similaridades a Guatemala, a Salvador de EL, a Honduras, a Costa-Rica, a Uruguai e a Argentina entre outra em seu uso do voseo. A população preta da região do leste da costa tem Englishhi como sua primeira língua. Diversos povos indígenos do leste usam ainda sua língua original, principais que são os grupos indígenos de Miskito, de Sumo, e de Rama. A língua Nicaraguan do sinal é do interesse particular aos lingüistas.

Никарагуанцы выступит испанский стандарт Латинамерикан которых похож на Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Коста-Рика, Уругвая и Аргентины в частности при использовании voseo. Черное население восточного побережья региона Englishhi как свой первый язык. Некоторые коренные народы от востока до сих пор используют их языке, главные из которых мискито, сумо, Рама и коренного населения. Подписаться никарагуанского языка представляет особый интерес для лингвистов.

Los Nicaragúenses hablan español latinoamericano estándar con semejanzas a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Costa Rica, a Uruguay y a la Argentina entre otras en su uso del voseo. La población negra de la región del este de la costa tiene English como su primera lengua. Varios indígenas del este todavía utilizan su lengua original, los principales son los grupos indígenas Miskito, sumo, y Rama.

I Nicaraguans parlano Spagnolo dell'America latina standard con le somiglianze nel Guatemala, nel El Salvador, nell'Honduras, in Costa Rica, nell'Uruguai ed in Argentina tra altre nel loro uso del voseo. La popolazione di colore della regione orientale del litorale ha Englishhi come relativa prima lingua. Parecchia gente indigena dell'est ancora usa la loro lingua originale, quelle principali che sono i gruppi indigeni di Miskito, di Sumo e di Rama. La lingua Nicaraguan del segno è di interesse particolare ai linguisti.

ニカラグア人はvoseoの彼らの使用の他の中のグアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、コスタリカ、ウルグアイおよびアルゼンチンに類似と標準的なラテンアメリカのスペイン語を話す。 東海岸の地域の黒い人口に最初言語として英語がある。 東の何人かの先住民はまだ元の言語を、Miskito、SumoおよびRamaの固有のグループである主要な物使用する。 ニカラグアの印言語は言語学者に特別な関心である。

نيكاراغوا تكلم بالاسبانيه لاتيناميريكان معيار التشابه مع غواتيمالا والسلفادور وهندوراس وكوستاريكا البرازيل والأرجنتين وغيرها في استخدامها لفوسيو. السود من الساحل الشرقي المنطقة الانكليزيه اللغة الأولى. عدد السكان الاصليين في الشرق لا يزال استعمال لغتهم الاصليه ، اهمها الميسكيتوس والسومو ، راما وجماعات السكان الاصليين. نيكاراغوا لغة الاشارة هي الى اهتمام خاص من اللغويين.

Nicaraguans talar standart Latinamerican spanskt med likheter till Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Uruguay och Argentina bland andra i deras bruk av voseoen. Den svart populationen av ostkustregionen har engelska som dess första språk. Flera infött befolkar av det östliga stilla bruket deras original- språk, de huvudsakliga som är Miskito, Sumo och Rama de infödda grupperna. Nicaraguanskt underteckna språket är av särskilt intresserar till lingvister.

Nikaraguańczycy mówią standard (standardowy) *Latinamerican* Język hiszpański z podobieństwami do Gwatemali, El Salvador, Honduras, *Costa* *Rica*, Urugwaj i Argentyna wśród innych w ich użyciu *voseo*. czarna ludność wschodniej okolicy (warstwa) wybrzeża ma Angielski (język angielski) jak (ponieważ) swój pierwszy (najpierw) język (językowy). Kilka miejscowe narody wschodu wciąż używają ich pierwotny (oryginał) język (językowy), główny punkt (główny) jed będący *Miskito*, *Sumo*, i *Rama* miejscowe grupy. Nikaraguański (Nikaraguańczyk) Oznaka Język jest szczególnego zainteresowania *linguists*.

Nicaraguans haastaa alusta Latinamerican Espanjan kieli avulla samanlaisuus jotta Guatemala El El Salvador Honduras , Kylkiluu Rica Uruguay ja Argentiina joukkoon toiset kotona heidän apu -lta voseo. laiton asujaimisto -lta idänpuoleinen ajaa vapaalla ala has Englannin kieli koska sen edellä kielenkäyttö. Useat kotimainen kansa -lta idänpuoleinen hiljentää apu heidän alkuperäiskappale kielenkäyttö , meri itse olemassaolo Miskito Sumo , ja Rama kotimainen jaotella. Nicaraguan Allekirjoittaa Kielenkäyttö on -lta detalji huvittaa jotta kielentuntija.

Νικαραγουανός μιλώ επίπεδο Latinamerican Ισπανόs με similarities σε Γουατεμάλα , Ελ Σαλβαδόρ , Ονδούρες , Κόστα Ρίκα , Ουρουγουάϊ και Αργεντινή ανάμεσα άλλος μέσα δικό τουs χρήση του voseo. The μαύρο πληθυσμός του ανατολή ακτή περιοχή έχει Άγγλος όπως αυτού πρώτος γλώσσα. διάφορος εγχώριος άνθρωποι του ανατολή ακόμα χρήση δικό τουs πρωτότυπος γλώσσα the κύριοs ones being the Miskito Sumo , και Rama εγχώριος σύνολο. Νικαραγουανός υπογράφω γλώσσα is του συγκεκριμένος ενδιαφέρον σε linguists.

Nicaraguans spreken het standaard Latijns-Amerikaanse Spaans met gelijkenissen aan Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Uruguay en Argentinië onder anderen in hun gebruik van voseo. De zwarte bevolking van het gebied van de het oostenkust heeft het Engels als zijn eerste taal. Verscheidene inheemse volkeren van het oosten gebruiken nog hun originele taal, de belangrijkste die Miskito zijn, Sumo, en inheemse groepen Rama. Nicaraguan Taal van het Teken is van bijzonder belang aan taalkundigen.Shop at Amazon.com!

Chozas indios rama Derechos Reservados 1976-2013 ©  Dra. Gloria M. Sánchez Zeledón de Norris. Presione aquí  Chozas indios rama  para comunicarse con la artista

Landscape Art, Category:Landscape art, Landscape, Category:Painting, Category:Art genres, Paisatge (gènere pictòric), Krajinomalba, Landskabsmaleri, Landschaftsmalerei, Maastikumaal, Pintura del paisaje, Pejzaĝismo, Paysage dans l'art, Peyzaj, 풍경화, Բնանկար, Pejzaž (likovni), Pittura paesaggistica, Пейзаж, Ainava (žanrs), Peizažas, Tájkép, Пејзажно сликарство, Landschapschilderkunst, 風景画, Landskapsmaleri, Pejzaż, Pintura de paisagem, Пейзаж, Krajinsko slikarstvo, Пејзаж у сликарству, Maisemamaalaus, Landskapsmåleri, จิตรกรรมภูมิทัศน์, Peyzaj, Пейзаж, Category:Nicaraguan artists, Category:People from Masaya Department, Category:Classic realism artists, Category:Figurative artists, Category:American painters, Category:American artists, Category:American contemporary artists, Category:Artists from Mississippi, Category:American people of Nicaraguan descent, Category:Nicaraguan artists, Category:Classical artists