Apachiy kayta masiykiman del Yayayku Quya Yoyita Sumaq qawaypi

Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Padre  
Qala chaki mamacha
Qapaq ayllu
Allin michiq
Sibila
Warmayuq mamacha
Virgen
Mamacha renacimiento
Violin
Mamacha María
Hanaq Pachapi allin kaypaq rimanakuy
Misericordia
Angel

Padre NuestroYayayku


Padre Nuestro Yayayku, Inlis Padre Nuestro Yayayku, Kastillanu Yayayku, Francés Yayayku, Italianu
Yayayku, Quechua      

Yayayku hanaq pachakunapi kaq,
sutiyki muchasqa kachun; qapaq kayniyki ñuqaykuman hamuchun,
munayniyki rurasqa kachun, ima hinam hanaq pachapi,
hinallataq kay pachapipas.

Punchawninkuna tantaykuta kunan quwayku.
Huchaykutari pampachawayku,
ima hinam ñuqaykupas ñuqaykuman huchallikuqkunata pampachayku hina.

Amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykupaq,
yallinraq tukuy mana allinmanta qispichiwayku. Qampam qapaq kaypas,
atiypas, wiñaypaqmi muchasqa kanki.

Hinataq kachun.

Padre Nuestro
Loading...
Ayuda
Links to Page

Yayayku Derechokunaqa Waqaychasqam 1976-2012 ©  Dra. Gloria M. Sánchez Zeledón de Norris Yoyita. Sumaq ruwaqwan     tuparinaykipaq kaypi ñitiy