Apachiy kayta masiykiman Iñini Quya Yoyita Sumaq qawaypi

Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Padre  
Qala chaki mamacha
Qapaq ayllu
Allin michiq
Sibila
Warmayuq mamacha
Virgen
Mamacha renacimiento
Violin
Mamacha María
Hanaq Pachapi allin kaypaq rimanakuy
Misericordia
Angel

CredoIñini

Credo Iñini, Inlis Credo Iñini, Kastillanu Iñini, Francés Iñini, Italianu
Credo Iñini, Quechua      

iñinim llapa atipaq Dios Yayaman,
hanaq pachapi, kay pachapa ruraqninman;
iñinitaqmi Jesucristo paypa sapan churin apunchikmampas,
paymi Espiritu Santonta runa tukurqa,
Virgen Santa Mariamanta paqarimurqa,
Ponio Pilatopa siminmanta muchurqa,
cruzpi chakatasqam karqa, wañurqa, pampasqataqmi karqa;
uiku pachakunaman uraykurqa, kimsa ñiqin punchawpi, wañuqkunamanta kawsarimurqa;
hanaqa pachakunam wicharipurqa, chaypim Dios Yaya llapa atipaqpa alliq makimpi tiyachkan.

Chaymantam kay pacha puchukayta, kawsaqkunata wañuqkunatawampas taripaq hamunqa.
espiritu Santoman iñinim, Santa Iglesia catolicaman, Santokunapa hukllachakuyninman;
huchakunapa pampachayninman, aychapa kawsarimpuyninman;
wiñay kawsaymampas iñinitaqmi.

Hinataq kachu.

© Dr. Gloria  M. Norris Yoyita


Loading...

Ayuda
Links to Page

Iñini Derechokunaqa Waqaychasqam 1976-2012 ©  Dra. Gloria M. Sánchez Zeledón de Norris Yoyita. Sumaq ruwaqwan     tuparinaykipaq kaypi ñitiy