katrina tagalog

Hurricane Katrina Resources

Know of more resources?
Send email
For all rescue requests or emergencies, please use the emergency numbers below.

FEEL FREE TO MIRROR THIS SITE Email the link to me and I'll add it in as a mirror site.

NEW: Live WebChat courtesy of Userplane for anyone involved in the rescue effort in New Orleans. Open to Hurricane Katrina workers, survivors, and their families. Web hosters click here if you can publish this login.

Mirror Site
Mirror Site
Mirror Site
Mirror Site


Recursos en Espanol

-Emergency Contact Numbers
-U.S. Coast Guard
-LA Search & Rescue

-Finding Friends & Relatives
-Red Cross
 "I'm OK" List


-Military and VA

-Find Housing

-Road Closures and Shelters

-Donate
-Volunteer

-Status Updates by  Parish/County
-Live Streaming & Video
-Current Forecast

-Current Needs
-Medical Volunteers

-Emergency Medication Refills

-Rape Crisis and Domestic Violence Hotlines

-Legal Assistance

-Small Business Administration
-Unemployment Benefits
-IRS Disaster Tax Relief
-FDIC Banking Help

-Alcoholics Anonymous

-Translation Language Help

-Schools
-Colleges

-Mail Forwarding

-Satellite Photos

-Disaster Recovery Centers

-National Resource Registry

-FEMA
-State EMA
-Local EMA
-City of New Orleans

Emergency Shelter Information Points
-Shelters for Animals

-Insurance Companies

Paano Makokontak

Importante:  Ang listahan ng mga nailigtas na ay makikita na ngayon sa Red Cross Safe List  na sa internet. Kung me kilala kayong nawawala o kailangan ng tulong, simulang hingan ng tulong ang Coast Guard.  Nililimitahan ng pangunahing numero ng Red Cross ang mga panawagan para sa paghahanap ng nawawalang kakilala ninyo sa mga taong maaaring nanganganib dahil may sakit gaya ng diabetes, bulag, hindi makalakad o makakilos, kailan lang ay inatake ng sakit sa puso o naistrok, nangangailangan ng oxygen, o paralisado.  Para sa karagdagang impormasyon, puwedeng tawagan ang local na chapter ng RedCross sa labas ng lugar na pinangyarihan ng sakuna.  Maaari rin kayong humingi ng tulong sa Salvation Army at iba pang samahang tumutulong sa kilusang ito na puwedeng makontak sa internet para mahanap ang inyong nawawalang kamag-anak.  Tingnan din ninyo kung ang hinanahanap ninyo ay kabilang sa listahan ng mga natagpuan na at dinala sa iba’t ibang shelter at ospital.


Pagtulong/Paghahanap at Pagliligtas na Emergency

Narito ang mga numero ng teleponong puwedeng tawagan kapag me malubhang emergency:
•    Louisiana State Police:
(800) 469-4828

•    St. John Emergencies:
(985) 652-6338 | (985) 497-3321

•    Kenner Emergencies:
(504) 468-7200

•    Coast Guard: (225) 389-2133

•    Coast Guard Toll Free
800-323-7233

U.S. Coast Guard Search & Rescue

•    Coast Guard Toll Free
800-323-7233

•    Coast Guard: (225) 389-2133

•    225-925-7708

•    225-925-7709

•    225-925-3511

Mga numero ng Louisiana para sa mga kasong emergency:
Louisiana State Police:
•    (225) 922-0325
•    (225) 922-0332
•    (225) 922-0333
•    (225) 922-0334
•    (225) 922-0335
•    (225) 922-0341
•    (225) 925-7398

Mga Puwedeng Tawagan Kung Emergency (sa New Orleans)
•    Para sa impormasyon sa mga shelter, 1-800-469-4828

•    Nangangailangan ng Tulong ng Pulis, Sunog at Gamot -- 911

•    Nangangailangan ng Tulong Para May              Hanapin at Iligtas -- (225) 925-7708

•    Koneksyon ng Police sa Crescent City -- (504) 364-8180

•   Hindi Gaanong Emergency, NOPD --(504) 821-2222

•    State Police ng Louisiana -- (504) 471-2775

•    Tanggapan ng Seguridad Pang-tahanan  --          (504) 658-6900

•    Tanggapan Para sa Paghahanda sa Emergency --(504) 658-8700

•    Sentro Para sa Pagsugpo sa Pagkalason -- (800) 256-9822

•    Suportang Pampubliko --
(504) 658-4015

Paghahanap ng Mga Kaibigan at Kamag-anak
________________________________________
Ang listahan ng Red Cross ( Red Cross List ) ng mga nailigtas na. o Tumawag sa 1-877-LOVED-1S (LOVED-ONE-S)
________________________________________
•    Listahang nasa Internet ng mga Taong  Nawawala o Kailangang Iligtas ( Coast Guard Online Missing/Stranded Person Request )

•    I-report ang mga Taong Nawawala sa Mississippi sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected] o online

•    I-report ang mga Nawawalang Tao sa Louisiana sa
o    225-925-6626
o    225-925-7708
o    225-925-7709
o    225-925-3511
o    225-925-7412
•    Makokontak ang Red Cross sa 1-866-GET-INFO (438-4636)
o    Iba pang Numero ng Red Cross:
        1-800-HELP-NOW
        225-293-1889
        225-295-0104
•    Puwedeng humingi ng Kaukulang Form sa      Salvation Army Health & Welfare Request Form

•    Rehistrong Pang-nasyonal ng mga Kaanak      National Next of Kin Registry

•    KatrinaConnections.com (may mga larawan)

•    Pamilya ng Military "I'm OK" Line
      (888) 777-7731

•    New Orleans Police & Fire Reconnect

•    Listahan ng CNN na Nai-report  na Ligtas na     (iba’t ibang lokasyon ng shelter) CNN Reported Safe List (Has many shelter locations)

•    New Orleans Craigs List

•    Jackson Craigs List

•    Sun-Herald I'm OK Telephone Line
     (866) 453-1925 at Web Site

•    Naitala ng Gulf Coast News na 19,000+ na     Pangalan ng mga Ligtas na Gulf Coast News Survivors List (19,000+ names)

•    Gulf Coast News (Mirror Site)

•    WWL Searching for Forum

________________________________________
•    Yahoo Katrina Message Boards

•    WWL I'm Ok Forum

•    WDSU I'm OK Forum

•    Air America Voice Mail Service

•    katrinacheckin.org

•    Nola.com Forums

•    Hurricane Katrina Connection

•    familymessages.org

•    missingfriendsandfamily.blogspot.com

•    Worldslist Missing Persons

•    FindKatrina.com

•    Nola.com

•    Katrina Survivor Blog

•    www.hurricanekatrinasurvivors.com

•    www.fullcircle.net

•    www.nowpublic.com

•    katrinacentral.com

•    neworleansrefugees.blogspot.com

•    missingfriendsandfamily.blogspot.com

•    hurricanekatrinasurvivors.com

•    Katrina Refugee Connect

•    I'm OK Free Email Messaging

•    Hurricane Victims Forum

•    Katrina Survivors Blog

•    Weather Channel Message Boards

•    Live Journal Roll Call

•    Employee Hotlines and Contacts

•    Employee Hotlines (MGM Mirage, Pepsi,
USPS, Sav-A-Center,Penn National Gaming,
Lockheed Martin at iba pa)

•    Foreign Office and Consulates (Canada, UK, Australia)
    Ini-report ng The Times Picayune na maaaring gumana rin ang text messaging kahit hindi makatawag gamit ang cell phone.

Impormasyon Tungkol sa Military Relief
•    Ka-pamilya ng Military "I'm OK" Line (888) 777-7731

•    Puwedeng tawagan ng mga Beteranong         Nangangailang ng Impormasyon sa VA ang     hotline na ito 24 oras sa isang araw at 7 araw     sa isang linggo: 1-800-507-4571

•    Impormasyon para sa Pamamahagi ng Relief     Goods ( Relief Information for U.S. Military Personnel )

Maghanap ng shelter sa mga ito

•    HurricaneHousing.org

•    Homes for Katrina Victims

•    Craigs List Housing

•    Homes for Katrina Victims

•    Operation Share Your Home

•    NOLA.com Find Housing

•    FEMA Shelter Hotline (888) 312-4567

Mga Balita Tungkol sa mga Shelter at mga Kalsadang Isinara

Hotline ng Louisiana State Police tungkol sa kondisyon ng lansangan:  1-800-469-4828

Hotline ng Mississippi tungkol sa Kondisyon ng Lansangan:  601-359-7017

Hotline ng Mississippi tungkol sa Kondisyon ng Lansangan (Alabama Road Closures )

Mapa ng FEMA ng mga Lugar na Binaha at mga Kalsadang Isinara (FEMA Maps of Flooded Areas and Closed Roads)

Impormasyon ng tungkol sa kaligtasang pampubliko at mga isinarang kalsada (Red Cross Information Line for public safety and road closures) 1-866-GET-INFO.
________________________________________
Impormasyon tungkol sa Shelter:  Red Cross- 1(866)-GET-INFO (438-4636)

Impormasyon sa Louisiana para sa Shelter para mga taong may espesyal na pangangailan:

Mga numero ng Triage:

Alexandria: 800-841-5778

Shreveport: 800-841-5776

Baton Rouge: 800-349-1372

Monroe: 866-280-7287

Houma/Thibodaux: 800-228-9409

Slidell/Hammond: 866-280-7724

Lafayette: 800-901-3210

Lake Charles: 866-280-2711

Rayne Civic Center, Rayne, LA. 337-334-9976, 337-334-3121

Mga Shelter sa Houston (Shelters in Houston)

Impormasyon tungkol sa mga Shelter sa Houston

Houston Astrodome
General Delivery, Houston Astrodome 77230

Mont Belview Sr Center
11607 Eagle Drive

Baytown Community Center
2407 Market St, Baytown, Tx

Memorial Baptist Church
600 W. Sterling, Baytown Texas 77520

St. Peter Claver
6005 N. Wayside Drive,Houston Tx

Moody Methodist Church
2803 53rd Street,Galveston, Texas

Spring Tabernacle
3034 FM 2920, Spring, Tx 77338

Gloria Dei Lutheran Church
18220 Upper Bay Rd-Nassau Bay, Houston, Tx

St. Mary's Catholic Church
701 Church Street, Brenham, Tx

Fairmont Park Baptist Church
10401 Belfast, LaPorte, Tx

New Life Central
2104 Underwood, LaPorte, Tx

1st United Methodist Church
4308 W. Dallas, Conroe, Tx

1st Baptist Church
906 Ave A, Katy, Tx

1st Baptist Church
1229 Ave J, Huntsville, Tx

Impormasyon sa mga Shelter sa Florida (Florida Shelter Information)

Donate

•    American Red Cross
    o  Tumawag sa telepono: 1-800-HELP-NOW
    o  Cruz Roja En Espanol 1-800-257-7575
    o  TDD 1-800-220-4095

•    Network for Good. May links sa maraming         grupong tumutulong sa relief operations.

•    Tumatanggap ang AA ng mga donasyong           makakatulong sa mga tanggapang            
      pang-serbisyo sa disaster area.

•   Alcoholics Anonymous Grand Central Station
     P.O. Box 459 New York, N.Y. 10163

•    Humane Society Disaster Animal Response Teams
•    Noah's Wish Animal Disaster Response Teams
•    Other Places to Donate

Maghandog ng Tulong

•  Disaster Response Volunteer Opportunities

•  FEMA Volunteer Hotline (888) 312-4567

•    More Volunteer Opportunities at Craig's List.
 
•    Volunteer Opportunities in Houston

Maraming organisasyong tumatanggap ng mga gustong tumulong. Kumuha ng impormasyon sa NPR Web Site.

Nangangailangan ang Texas EMS ng daan-daang volunteers na may kaalaman sa panggagamot. Dalawin ang  this site  para sa karagdagang impormasyon kung paano makakuha ng visiting physician temporary license. Tawagan si James Bryant (512)458-7111 x6643 o si [email protected]

Ang LSU Medical Center ay tumatanggap ng volunteers na may pinag-aralan sa panggagamot. Kung puwede ninyong ibahagi ang inyong oras at kaalaman, tumawag sa 225-219-0821.

Balita: Ang mga klase sa LSU ay kinansela hanggang September 6. Tumawag sa 1-800-516-6444 para sa karagdagang impormasyon o pumunta sa website ng LSU (LSU Web Site).

Nangangailangan pa ng maraming Volunteer (More Volunteer Opportunities) sa Texas at Louisiana.

Kalagayan ng Louisiana at Mississippi ay ipinararating ng Parokya/Distrito

Basahin hanggang sa dulo

•    WWLTV Katrina Blog

Mapapanood ang mga Kaganapan sa mga istasyong nakalista rito (Live Streaming and Video)

•    WWL-TV New Orleans

•    WWSU New Orleans

•    WJTV Jackson

•    WAFF Huntsville

•    WKRG Mobile - Pensacola

Current Weather Forecast

•    Weather Underground

Mahigpit na Nangangailangan

Mga Medical Volunteer: May dalawang suhestiyon ang Red Cross na puwedeng pagpilian: 1) Mga Ahensiya at mga grupong sumusuporta sa mga nauna nang tumugon (first responders) sa panawagan at mga ospital, o  2) tumulong sa Red Cross �€“ itong huli ay kailangan muna ng 1-2 araw ng pagsasanay.

Ang mga Nars, MD at EMT ay puwedeng tumawag sa 225-578-7688 para makapagsimula na agad.  Magdala ng kopya ng inyong lisensiya.

Mga Medical Volunteer para sa Louisiana at Texas: 1-225-389-2100

Mga Manggagamot Physicians

Mga Nars at iba pang Medical Professional Nurses and other Medical Professionals

Mga Beterinaryo Veterinarians

Mga Parmasyotika, EMT, Dieticians at First Responders: [email protected] at www.texasnurses.org

Mga Medical Volunteer para sa Mississippi

Ang mga numerong ito ay nasa disaster zone at maaaring hindi ka makakonek agad.

Information and Credentialing para sa mga naunang tumugon sa panawagan at mga medical volunteer

Mga Manggagamot (Physicians) at EMTs call 601-576-8085

Mga nars at iba pang health professionals, tumawag sa 601-497-8022 (information line) o 601-944-4849 (message line)

Mga Medical Volunteer para sa Alabama

servealabama.gov

Local Volunteer Centers

Mga lugar na nangangailangan ng mga narses Sites Needing Nursing (at iba pang may pinag-aralan o disiplina sa medisina)

Opisyal na Mamumuno sa mga medical volunteer sa Louisiana: Dr. Jean Takenaka, Office of Public Health Emergency Operations Center at (225) 763-5751 o e-mail:[email protected].

Kumontak sa More contacts para sa Medical Volunteers sa Texas at Louisiana.

O kontakin si James Bryant sa (512) 458.7111 x6643 o [email protected]

Makakakuha pa ng maraming impormasyon sa internet, More information, kasama na ang pagkuha ng temporary license.

Nangangailangan ang Texas para sa mga Volunteer na may Kasanayan sa Medisina

Ang LSU ay Naghahanap ng mga Volunteer na may Kasanayan sa Medisina. Call 225-219-0821.

Naghahanap ang LSU ng suplay ng mga gamot at iba pang kailangan sa panggagamot

LSU School of Veterinary Medicine 225-578-9900 (www.vetmed.lsu.edu) o ang LVMA 1-800-524-2996 (www.lvma.org)">LSU Veterinary School ay nangangailangan ng pera, kulungan at iba pang pangangailangan ng mga hayop.

IBA PANG PARAAN PARA MAKATULONG Collection points, items needed, and more

Ang Baton Rouge River Center Shelter ay nangangailangan ng mga suplay katulad ng mga damit, kumot/blanket, formula ng mga sanggol, diaper, sleeping bag at iba pa. Tumawag sa 225-389-3030

Kailangan ang mga Suplay sa medical triage headquarters ng LSU Maravich Assembly Center sa Baton Rouge. Nangangailangan ng mga salaming pambasa, mga damit para sa malalaki ang sukat ng katawan, mga gatas na de-latang baby formula, pedialyte, diapers para sa mga sanggol, mga pambabaeng produktong, toothpaste, mga sepilyo at iba pang toiletries. Huwag magpadala ng mga damit para sa normal ang sukat ng pangagatawan, mga sapatos at mga laruan sa Assembly Center.

Tingnan sa Volunteer Opportunities at Craig's List New Orleans kung paano pa makakatulong.

Ang AA Groups ay nagbibigay ng suporta sa kaninumang nangangailangan.

Ang American Bar Association ay nangangailangan ng mga abugadong tatao sa phone bank at tutulong sa mga tao tungkol sa mga isyu na may kinalaman sa disaster na ito. Tawagan si Beth Ragan 312.988.6142 para sa karagdagang impormasyon.

Dahil sa mga panganib sa seguridad sa siyudad ng disaster, hindi na tumatanggap ng mga volunteer boat ang LA Wildlife & Fisheries. Tumawag sa 225-765-2706 para sa karagdagang impormasyon.

Ang Red Cross ay nangangailangan pa ng mga volunteer.  Sa Louisiana, tumawag sa 211 o sa 1-866-GET-INFO o makipag-ugnayan sa inyong lokal na Red Cross chapter.

I-report sa EPA ang anumang matutuklasang ilegal na pagtatapon ng mga kemikal, katulad ng langis at iba pang nakalalason sa kalikasan.  Itawag sa 800-424-8802 o 202-267-2675.

Hindi ba kayo makakontak sa telepono? Tutulungan kayo ng mga volunteer sa Craig's List. Puntahan ang internet ang craigslist.org sa section ng "Lost and Found" para sa New Orleans at Jackson.

Tulong sa Paghahanap sa Ilalim ng Tubig sa New Orleans. Ang GPS at mga satellite phones ay makatutulong sa paghahanap at pagliligtas.

Makipag-ugnayan sa inyong Lokal na Blood Donation Program. May mga centers na itinalaga at puwedeng puntahan ng mga gustong mag-donate ng dugo.

Ang Salvation Army ay naghahanap ng maliliit ng grupo ng mga volunteer para sa 12 araw na pagsisilbi ng pagkain sa mga biktima ng disaster at mga nagrespondeng tumulong. Tawagan si Maj. Alan Phillips (904) 545-1371 o si Robert Toman (904) 545-1035.

Para sa mga Emergency Medication Refill

Emergency Medications Refills Pinapayagan ng ng Texas at iba pang states ang isang pharmacist na mag-refill ng prescription sa isang sitwasyong emergency kung hindi makontak ang doktor na nag-prescribe. Hindi kasali rito ang Schedule II controlled substances (basahin sa Texas State Board of Pharmacy).

Ibinalita ng Louisiana Board of Pharmacy noong Biyernes na puwedeng magpunta ang mga lumikas (evacuees) sa alinmang Wal-Mart, CVS, Rite Aid, Walgreen's o Kroger's pharmacy sa Louisiana para makakuha ng gamot na inireseta sa kanila.

Mga Serbisyo at Tulong

Ang American Bar Association ay nag-set up ng mga hotline para tulungan ang mga taong may sinisingil na benepisyo sa insurance, mga kontrata para sa pagre-repair ng bahay, mga testamento at iba pang legal na dokumento, at mga isyung kaugnay ng mga ito.  Basahin ang abanet.org para sa karagdagang impormasyon.

May mga volunteer na abugado ang Houston Volunteer Lawyer's Program sa mga shelter at sa Astrodome para tulungan ang mga lumikas dito (refugees). Basahin ang hba.org para sa karagdagang impormasyon.

Ang pondo ng New York State Bar Association ay tutulong sa mga biktima sa Louisiana, Mississippi at Alabama upang mabayaran ang mga kailangang fees sa pag-claim ng insurance, pagkuha ng death certificate at paga-aplay para sa federal aid.

Ang Small Business Administration ay tutulong sa mga may negosyong naapektuhan ng bagyo/buhawi. Basahin sa sba.gov.

Ang mga hotline ng FEMA para sa Benepisyo para sa mga Walang Trabaho (Unemployment Benefits) ay 1-800-621-FEMA o TTY: 1-800-462-7585 o tumawag sa inyong lokal na unemployment office.

Makakakuha online sa internet ng IRS Disaster Tax Relief information and disaster loss kits�€�.  Pinalawig pa ng IRS ang takdang araw ng pag-file ng tax returns at pagbabayad ng buwis hanggang Oct 31.  Kasama sa extension na ito ang mga estimated taxes na may deadline sa Sept. 15 para sa mga may negosyo at mga indibidwal na naapektuhan ng bagyong Katrina.

Mga Impormasyon sa mga Paaralan

Lafayette Parish in Lafayette, Louisiana. Tumatanggap ang paaralang ito ng mga estudyanteng naapektuhan ng bagyong Katrina
Maaari nilang tawagan ang Lafayette Parish School Board, 337-236-6838

Bukas ang Texas Public Schools para sa mga Estudyantend Naapektuhan ng Bagyong Katrina. Papayagan ng Texas schools na mag-enroll ang mga batang galing sa lugar na naapektuhan bagyo. Tingnan sa Hotlines ang mga telepono ng mga paaralan sa Texas.

Ang Diocese ng Baton Rouge ay tumatanggap ng estudyante mula sa Diocese ng New Orleans.  Nagbibigay rin sila ng matitirhan para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa bagyong Katrina. Tumawag sa 225-387-0561

Mga Kolehiyo

Maraming kolehiyo ang tumatanggap ng estudyanteng naapektuhan ng bagyong Katrina.  Kasama rito ang mga sumusunod:


•    May listahan sa Google Search of Colleges Accepting Students para sa mga paaralang tumatanggap ng mga estudyanteng apektado ng bagyong Katrina

•    University of Texas sa Arlington

•    University of Houston

•    University of Texas sa Austin

•    Southern Methodist University

•    TCU sa Fort Worth

•    Loyola University Chicago

•    University of Illinois

•    Indiana University

•    University of Wisconsin

•    SUNY (State University of New         York)

•    Mississippi

•    South Carolina

Mail Forwarding

1-800-ASK-USPS. Or online at USPS.com.

Mga Ahensyang Federal, State, at Lokal

________________________________________

•    NOAA Aerial Photos by Zip Code

•    Landsat Satellite Photos of Disaster Zone

•    More Photos from Space

•    NOAA Aerial Photos

•    NOAA Storm Surge Animation

________________________________________

•    Baton Rouge Office of Emergency Preparedness:  225-389-2100

•    Jefferson Parish Office of Emergency Preparedness: (504) 349-5360

________________________________________

FirstGov

Pag-rekober sa Mga Biktima ng Bagyong Katrina

•    Ang Federal Web Site ay may links na maaaring makatutulong sa paghahanap ninyo ng mga mahal sa buhay, sa paghingi ng tulong, at iba pang impormasyon.

________________________________________

•    FEMA (Federal Emergency Management Agency)

    o    FEMA Hotline (888)312-4567 tungkol sa mga shelter at para sa mga volunteer

    o    Mga numero ng FEMA Tele-registration:

1-800-621-3362 & 1-800-462-7585 Sa mga me Pipi at Bingi (Speech and Hearing Impaired): 1-800-462-7585 o Online

•    Paghingi ng tulong sa FEMA Getting Help from FEMA

•    Report ng FEMA tungkol sa mga Sitwasyon FEMA Situation Reports

•    Mga Bagong Balita Recent News Releases

•  National Response Center

•    1-800-424-8802

•    1-202-267-2675

•  State Emergency Management Agencies

•    Alabama

•    Florida

•    Louisiana

•    Mississippi

•  Pamunuan sa mga Parokya/Distrito

•    Alabama

•    Florida

•    Louisiana

•    Mississippi

•  City of New Orleans

•  Mga Puwedeng Puntahan para sa Impormasyong pang-Emergency:

- Tourist Welcome Center, US 65 & 84, 1401 Carter St. (US 84), Vidalia, LA

- Tourist Welcome Center, TA Truck Stop, Tallulah Exit (Hwy 65 & I 20)

- Paragon Casino, 711 Paragon Place, Marksville LA

- Sammy's Truck Stop, I-49, Exit 53, 3601 LA 115W, Bunkie, LA

- Med Express Office, 7525 US 71, Alexandria, LA

- P.E. Gym, LSU- Shreveport, One University Place, Shreveport, LA

- Pickering High School, 180 Lebleu Rd., Leesville, LA

- Mowad Civic Center, 5th & 10th St., 1 Block off US 165, Oakdale, LA

•  Mga Shelter para sa mga Hayop Ang Louisiana Veterinary Medical Association ay tumatanggap ng mga pets, ang Blackham Coliseum sa Layfayette, LSU sa Shreveport, at ang Monroe Civic Center para sa maliliit na hayop, at ang Ike Hamilton Center sa Monroe para sa malalaking hayop.  Gayundin ang Farmer's Market sa Alexandria at ang LSU Agricultural Center sa Parker Coliseum sa Baton Rouge.

    Alexandria – Malalaki at Maliliit na Hayop 318-442-4222 (tatanggapin ng lahat ng mga vet clinic) Lamar Dixon - Gonzales – Malalaking Hayop Shreveport - LSU-S (mga alagang hayop lamang, hindi kasali ang mga livestock)
West Monroe - Ike Hamilton Coliseum

Insurance

•  Ang Louisiana Department of Insurance ay handang tumulong  1-800-259-5300 or Online

Alabama Department of Insurance
(800) 433-3966
(334) 241-4141

Louisiana Department of Insurance
(800) 259-5300
(225) 342-5900

Mississippi Department of Insurance
(800) 562-2957
(601) 359-2453

Texas Department of Insurance
(800) 252-3439
(800) 578-4677

Georgia Department of Insurance
(800) 656-2298
(404) 656-2056

Florida Department of Insurance
(800) 882-3054
(850) 413-3131
(800) 342-2762 - (FL Only)

Tennessee Department of Insurance
(800) 342-4029
(615) 741-2241

Arkansas Department of Insurance
(800) 282-9134
(501) 371-2600

•  Insurance Company Contact Information

AIG: (800) 242-2418
Allstate: (800) 547-8676
Chubb Group of Insurance Companies: (800) 252-4670
CAN: Personal Insurance Policyholders: (800) 588-7400; Commercial Insurance Policyholders: (877) 262-2727
The Hartford: (800) 243-5860
Metlife Auto & Home: (800) 854-6011
SAFECO: (888) 723-3265
Selective Insurance: (800) 777-9656 ext. 2801; fax: (973) 948-1103 State Farm: (800) 732-5246
Travelers Property/Casualty: Personal Insurance Policyholders: (800) 252-4633; Commercial Insurance Policyholder: 800-238-6225
USAA: (800) 531-8222


 

Katrina Resources

http://www.yoyita.com/bottom_nav_en2.htm

Home ] Katrina Czech ] katrina_redcross ] katrina_italian ] katrina_german ] katrina_portuguese ] katrina_romanian ] [ katrina_tagalog ] katrina_russian ] Katrina_slovak ] katrina_ukranian ]

Katrina Tagalog Copyright 1976-20076 Dr. Gloria Norris.  Click     to contact the artist for prices or information

Home ] Renaissance ] Portrait ] Nudes ] Still Life ] Watercolors ] Landscapes ] marine art ] Small works ] Miniatures ] Animals and wildlife ] Digital ] Cartoons ] Drawings ] Other paintings ] Images of The South ] Images of Europe ] Images of The Caribbean ] Paintings of Nicaragua ] Nicaragua ] Ruben Dario ] Photography ] Biography ] Artist's statement ] Artist at work ] Civil Rights ] Sculpture ] In progress ] Mississippi ] contact us ] join with us ] Links ] IQ Societies links ] Can you put this painting together ] Could you help us to fix this Presidential House in Nicaragua? ] [ katrina ] Katrina search for friends and family ] Katrina disability access version of resources ]

Copyright 1976-20075 Dr. Gloria Norris.  Click     to contact the artist for prices or information