Hurikßn Katrina

 Hurik´┐Żn Katrina


 
 
Web www.yoyita.com
 

 Home   Renaissance   Portrait   Nudes   Still Life   Watercolors   Landscapes   marine art   Small works   Miniatures   Animals and wildlife   Digital   Cartoons   Drawings   Other paintings   Images of The South   Images of Europe   Images of The Caribbean   Paintings of Nicaragua   Nicaragua   Ruben Dario   Photography   Biography   Artist's statement   Artist at work   Civil Rights   Sculpture   In progress   Mississippi   contact us   join with us   Links   IQ Societies links   Can you put this painting together   Could you help us to fix this Presidential House in Nicaragua?   katrina   Katrina search for friends and family   Katrina disability access version of resources 

Zdroje t´┐Żkaj´┐Żce sa hurik´┐Żnu Katrina

Viete o dalš´┐Żch zdrojoch?
Pošlite email
V pr´┐Żpade ak´┐Żchkolvek žiadost´┐Ż o z´┐Żchranu alebo stavov n´┐Żdze, použite pros´┐Żm tiesnov´┐Ż c´┐Żsla uveden´┐Ż nižšie.

T´┐ŻTO STR´┐ŻNKU MOŽETE POUŽIT AJ NA INOM URL. Pošlite mi odkaz na m´┐Żj email a ja ho prid´┐Żm ako zrkadlov´┐Ż web str´┐Żnku.

Upozorneni: Pre spravne prezretie slovenskej diakritiky, doporucujme nastavit kodovanie na "Central European (Windows)." V menu v prehliadaci, vyberte "View" a potom odpovedajuce kodovanie "Central European (Windows)."

Zrkadlov´┐Ż str´┐Żnka
Zrkadlov´┐Ż str´┐Żnka

Zrkadlov´┐Ż str´┐Żnka

Zrkadlov´┐Ż str´┐Żnka
Zrkadlov´┐Ż str´┐Żnka
Zrkadlov´┐Ż str´┐Żnka

Španielčina
Taliančina
Rumunčina
Ruština
Franc´┐Żzština
Tagalog
Čeština
Slovenčina
Nemčina

NOV´┐Ż:: Živ´┐Ż WebChat l´┐Żskavost Userplane pre kohokolvek zapojen´┐Żho v z´┐Żchrannom ´┐Żsil´┐Ż v New Orleans. Otvoren´┐Ż pre pracovn´┐Żkov, pozostal´┐Żch a ich rodiny v s´┐Żvislosti s hurik´┐Żnom Katrina. Webov´┐Ż hostitelia kliknite tu ak m´┐Żžete zverejnit toto prihl´┐Żsenie sa do syst´┐Żmu login.

Recursos en Espanol

-Tiesnov´┐Ż kontaktn´┐Ż č´┐Żsla
--Pobrežn´┐Ż hliadka U.S.A.
---LA Vyhlad´┐Żvanie a z´┐Żchrana

---Hladanie priatelov a pr´┐Żbuzn´┐Żch

--Zoznam "Som OK" Červen´┐Żho kr´┐Żža

--Voj´┐Żci a VA

-N´┐Żjdite ubytovanie

-Uz´┐Żvierky ciest a pr´┐Żstrešky

-Prispejte
-Dobrovoln´┐Żci

-Aktualiz´┐Żcia stavu podla farnost´┐Ż alebo okresov
-Živ´┐Ż vysielanie a video
-Aktu´┐Żlna predpoved počasia

-Aktu´┐Żlne potreby
-Lek´┐Żrski dobrovoln´┐Żci

-Tiesnov´┐Ż dod´┐Żvky lieč´┐Żv

-Pr´┐Żvna pomoc

-Administr´┐Żcia mal´┐Żch firiem
-Podpora v nezamestnanosti
-´┐Żlava na dani IRS kv´┐Żli katastrofe
-FDIC bankovna pomoc

-Alcoholics Anonymous

-Pomoc s prekladom do cudz´┐Żch jazykov

-Školy
-Vysok´┐Ż školy

-Posielanie pošty dalej

-Satelitn´┐Ż sn´┐Żmky

-Hork´┐Ż linka na Louisiana št´┐Żtn´┐Ż službu

-FEMA
-Št´┐Żtna EMA
-Miestna EMA
-Mesto New Orleans

Pr´┐Żstrešok v n´┐Żdzi Informačn´┐Ż body

-Poistovne

Kontaktn´┐Ż inform´┐Żcie

DOLEŽIT´┐Ż: Červen´┐Ż kr´┐Żž "Som v poriadku" je teraz online. Ak viete o niekom, kto je nezvestn´┐Ż alebo potrebuje z´┐Żchranu, zacnite s Pobrežnou hliadkou. Č´┐Żslo Hlavn´┐Żho Červen´┐Ż kr´┐Żža obmedzuje žiadosti o hladanie lud´┐Ż na jednotlivcov, ktor´┐Ż m´┐Żžu byt v´┐Żžne chor´┐Ż ako s´┐Ż diabetici, slepci, nemobiln´┐Ż, po ned´┐Żvnom infarkte alebo mrtvici, z´┐Żvisl´┐Ż na kysl´┐Żku, alebo ochrnut´┐Ż. M´┐Żžete zavolat . The Salvation Army - Arm´┐Żda sp´┐Żsy a online zdroje m´┐Żžu taktiež pom´┐Żct n´┐Żjst vašich členov rodiny. MMnoho lud´┐Ż, ktor´┐Ż boli zachr´┐Żnen´┐Ż bolo prevezen´┐Żch do pr´┐Żstreškov a r´┐Żznych nemocn´┐Żc.

Pomoc v tiesni / Hladanie a z´┐Żchrana

Telef´┐Żnne c´┐Żsla pre t´┐Żch, ktor´┐Ż s´┐Ż v extr´┐Żmnej tiesni:

 • Št´┐Żtna Pol´┐Żcia Louisiana: (800) 469-4828:
 • Tiesnov´┐Ż c´┐Żsla St. John: (985) 652-6338 | (985) 497-3321
 • Tiesnov´┐Ż c´┐Żslo Kenner: (504) 468-7200
 • Pobrežn´┐Ż hliadka: (225) 389-2133
 • Pobrežn´┐Ż hliadka - volanie bez poplatku: 800-323-7233

Vyhlad´┐Żvanie a z´┐Żchrana Pobrežnou hliadkou U.S.A.

Tiesnov´┐Ż telef´┐Żnne c´┐Żsla št´┐Żtu Luisiana pre t´┐Żch, ktor´┐Ż s´┐Ż v n´┐Żdzi: Št´┐Żtna pol´┐Żcia Louisiany:

 • (225) 922-0325
 • (225) 922-0332
 • (225) 922-0333
 • (225) 922-0334
 • (225) 922-0335
 • (225) 922-0341
 • (225) 925-7398

Dalšie tiesnov´┐Ż telef´┐Żnne c´┐Żsla (New Orleans)

 • Pre inform´┐Żcie ohladne pr´┐Żstrešku, volajte 1-800-469-4828

 • Pol´┐Żcia, hasici a lek´┐Żrska z´┐Żchrann´┐Ż služba -- 911
 • Vyhlad´┐Żvanie a z´┐Żchrana -- (225) 925-7708
 • Spojenie na Pol´┐Żciu Crescent City --(504) 364-8180
 • Pol´┐Żcia New Orleans (NOPD) - nie tiesnov´┐Ż linka --(504) 821-2222
 • Št´┐Żtna pol´┐Żcia št´┐Żtu Louisiana -- (504) 471-2775
 • ´┐Żrad bezpecnosti domoviny -- (504) 658-6900
 • ´┐Żrad tiesnovej pripravenosti --(504) 658-8700
 • Centrum kontroly jedov -- (800) 256-9822
 • Obhajoba verejnosti --(504) 658-4015

Hladanie priatelov a pr´┐Żbuzn´┐Żch


Zoznam rodinn´┐Żch odkazov Cerven´┐Żho kr´┐Żža. alebo volajte 1-877-LOVED-1S (LOVED-ONE-S)
(1-877-568-3317)


 • ´┐Ż Na nahl´┐Żsenie nezvestn´┐Żch lud´┐Ż v štate Mississippi pošlite e-mail na [email protected] alebo online

Times Picayune hl´┐Żsi, že textov´┐Ż spr´┐Żvy m´┐Żžu fungovat dokonca aj ked mobiln´┐Ż telef´┐Żny nenadviažu spojenie.

Inform´┐Żcie o vojenskej podpore

Hled´┐Żn´┐Ż ubytov´┐Żn´┐Ż

Pr´┐Żstrešky a uzavretia ciest

Hor´┐Żca linka o uzavret´┐Ż ciest Št´┐Żtnej pol´┐Żcie št´┐Żtu Louisiana:
Online nebo 1-800-469-4828

Hor´┐Żca linka o stave ciest št´┐Żtu Mississippi
601-359-7017

Uzavretie ciest v št´┐Żte Alabama

Linka inform´┐Żci´┐Ż Cerven´┐Żho kr´┐Żža pre bezpecnost verejnosti a uzavretie ciest 1-866-GET-INFO.


Inform´┐Żcie o pr´┐Żstreškoch::
Cerven´┐Ż kr´┐Żž - 1(866)-GET-INFO (438-4636)

Inform´┐Żcie o zvl´┐Żštnych potreb´┐Żch pr´┐Żstreškov št´┐Żtu Louisiana
Triage Phone Numbers:
Alexandria: 800-841-5778 Shreveport: 800-841-5776
Baton Rouge: 800-349-1372 Monroe: 866-280-7287
Houma/Thibodaux: 800-228-9409 Slidell/Hammond: 866-280-7724
Lafayette: 800-901-3210 Lake Charles: 866-280-2711
Rayne Civic Center, Rayne, LA. 337-334-9976, 337-334-3121

Shelters in Houston

Pr´┐Żstrešky v Houstone Inform´┐Żcie o pr´┐Żstreškoch v Houstone

Houston Astrodome
General Delivery, Houston Astrodome 77230

Mont Belview Sr Center
11607 Eagle Drive

Baytown Community Center
2407 Market St, Baytown, Tx

Memorial Baptist Church
600 W. Sterling, Baytown Texas 77520

St. Peter Claver
6005 N. Wayside Drive,Houston Tx

Moody Methodist Church
2803 53rd Street,Galveston, Texas

Spring Tabernacle
3034 FM 2920, Spring, Tx 77338

Gloria Dei Lutheran Church
18220 Upper Bay Rd-Nassau Bay, Houston, Tx

St. Mary's Catholic Church
701 Church Street, Brenham, Tx

Fairmont Park Baptist Church
10401 Belfast, LaPorte, Tx

New Life Central
2104 Underwood, LaPorte, Tx

1st United Methodist Church
4308 W. Dallas, Conroe, Tx

1st Baptist Church
906 Ave A, Katy, Tx

1st Baptist Church
1229 Ave J, Huntsville, Tx

Inform´┐Żcie o pr´┐Żstreškoch v št´┐Żte Florida

Prispejte

Dobrovoln´┐Żci


V

Texas EMS potrebuje stovky lek´┐Żrsky vyškolen´┐Żch dobrovoln´┐Żkov. Vid t´┐Żto str´┐Żnku pre dalšie inform´┐Żcie a sp´┐Żsob z´┐Żskania docasnej lek´┐Żrskej licencie./b> volajte p´┐Żna Jamesa Bryanta (512)458-7111 x6643 alebo kontaktujte e-mailom na [email protected] (512)458-7111 x6643 nebo pošlete email na [email protected]

LSU Medical Center žiada o dobrovoln´┐Żkov s lek´┐Żrskym vyškolen´┐Żm. Volajte 225-219-0821 ak ste schopn´┐Ż venovat v´┐Żš cas a odborn´┐Ż znalosti. Pozn´┐Żmka: Vyucovacie hodiny na LSU boli zrušen´┐Ż až do 6. septembra. Volajte 1-800-516-6444 na z´┐Żskanie dalš´┐Żch inform´┐Żci´┐Ż alebo navšt´┐Żvte webov´┐Ż str´┐Żnku
Viac pr´┐Żležitost´┐Ż pre dobrovoln´┐Żkov v št´┐Żtoch Texas a Louisiana. LSU Web Site.

Živ´┐Ż vys´┐Żl´┐Żn´┐Ż a video

Aktu´┐Żln´┐Ż predpoved pocasia

Aktu´┐Żln´┐Ż potreby

 • Zdravotn´┐Ż sestry, l´┐Żk´┐Żri, a nouzov´┐Ż zdravotn´┐Ż techn´┐Żci (EMT) mohou zavolat na 225-578-7688 a pomohou V´┐Żm zac´┐Żt hned. Prineste kopii Vaš´┐Ż licence s sebou.
 • Dobrovoln´┐Ż l´┐Żk´┐Żri a zdravotn´┐Ż pracovn´┐Żci pro Louisianu a Texas: 1-225-389-2100
 • Dobrovoln´┐Ż l´┐Żk´┐Żri a zdravotn´┐Ż pracovn´┐Żci pro Mississippi Tato c´┐Żsla jsou v z´┐Żne post´┐Żžen´┐Ż katastrofou a proto je sp´┐Żš potreba zavolat nekolikr´┐Żt abyste dostali spojen´┐Ż.
  • Informace a poverov´┐Żn´┐Ż pro prvn´┐Ż nouzov´┐Ż pracovn´┐Żky a dobrovoln´┐Ż zdravotn´┐Ż pracovn´┐Żky
  • L´┐Żk´┐Żri a prvn´┐Ż nouzov´┐Ż pracovn´┐Żci zavolejte na 601-576-8085
  • Zdravotni sestry a jin´┐Ż zdravotn´┐Ż odborn´┐Żci zavolejte na 601-497-8022 (informacn´┐Ż linka) nebo 601-944-4849 (linka na vzkazy)
 • Dobrovoln´┐Ż l´┐Żk´┐Żri a zdravotn´┐Ż pracovn´┐Żci pro Alabamu

Sites Needing Nursing (and other medically trained volunteers)

Lead officer for medical volunteers in Louisiana: Dr. Jean Takenaka, Office of Public Health Emergency Operations Center at (225) 763-5751 or e-mail:[email protected].

More contacts for Medical Volunteers in Texas and Louisiana.

Or Contact James Bryant at (512) 458.7111 x6643 or [email protected] More information available online including temporary licensing.

Texas Asking for Medically Trained Volunteers

LSU Looking for Trained Medical Volunteers. Call 225-219-0821.

LSU Looking for medical and other supplies.

LSU School of Veterinary Medicine at 225-578-9900 (www.vetmed.lsu.edu) or the LVMA at 1-800-524-2996 (www.lvma.org)">LSU Veterinary School needs money, kennels, and other supplies.

MORE WAYS TO HELP Collection points, items needed, and more

Baton Rouge River Center Shelter needs supplies including clothing, blankets, formula, diapers, sleeping bags and more. Call 225-389-3030

Supplies Needed at the medical triage headquarters at LSU Maravich Assembly Center in Baton Rouge. Looking for reading glasses, plus sized clothing, liquid canned baby formula, pedialyte, infant diapers, feminine products, toothpaste, toothbrushes and other toiletries. Do not bring clothes, shoes, and toys to the Assembly Center.

Volunteer Opportunities at Craig's List New Orleans.

AA Groups are available to provide support to anyone who needs it.

American Bar Association is recruiting lawyers to help man a phone bank and assist people with issues related to the disaster. Contact Beth Ragan 312.988.6142 for more information.

LA Wildlife & Fisheries are no longer asking for volunteer boats because of security concerns in the city. Call 225-765-2706 for more information.

Red Cross is asking for volunteers. In Louisiana dial 211 or call 1-866-GET-INFO or check with your local Red Cross chapter.

EPA is asking for reports of all spills of hazardous chemicals, including oil spills and other environmental hazards. Call 800-424-8802 or 202-267-2675.

Can't Call Out? Volunteers on Craig's List are helping place telephone calls for others. See craigslist.org in the "Lost and Found" section for New Orleans and Jackson.

Landmarks Underwater in New Orleans. GPS and satellite phones would help search and rescue efforts.

Check with Your Local Blood Donation Program. Centers being set up for blood donation efforts.

Salvation Army is looking for small groups of volunteers who can serve victims and response personnel in 12-day stints. Call Maj. Alan Phillips at (904) 545-1371 or Robert Toman at (904) 545-1035.

Translation Language Help

Emergency Medication Refills

Emergency Medications Refills Texas and some other states will allow a pharmacist to refill prescriptions in an emergency even if the prescribing physician can't be reached. Schedule II controlled substances are generally excluded from this provision. See Texas State Board of Pharmacy.

Louisiana Board of Pharmacy announced Friday that evacuees can go to any Wal-Mart, CVS, Rite Aid, Walgreen's or Kroger's pharmacy in Louisiana or around the country to have their prescriptions filled.

Rape Crisis and Domestic Violence Hotlines

Call RAINN - 1-800-656-HOPE (4673) or the Domestic Violence National Hotline 1-800-799-SAFE (7233)

Services and Help

The American Bar Association is setting up hotlines to assist people with insurance claims, home repair contracts, wills and other documents, and related issues. See: abanet.org for more information.

Houston Volunteer Lawyer's Program will have volunteer lawyers available at shelters and the Astrodome to assist refugees. See: hba.org for more information.

The New York State Bar Association fund will help victims in Louisiana, Mississippi and Alabama pay for such services as filing insurance claims, getting death certificates completed and applying for federal aid.

Small Business Administration has assistance for business owners affected by the hurricane. See sba.gov.

FEMA Hotline Number for Unemployment Benefits is 1-800-621-FEMA or TTY: 1-800-462-7585 or call your local unemployment office.

IRS Disaster Tax Relief information and disaster loss kits. Available online The IRS has extended deadlines until Oct. 31 to file tax returns and submit tax payments. The extension includes the Sept. 15 deadline for estimated taxes for businesses and individuals affected by the Hurricane.

FDIC Web Site for information about banking help or call 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342).

Reverse Voice Mail
OmVox Telecom and Window Canvas, both of Ft. Lauderdale, Florida, have created a new toll-free communications service, allowing family members displaced by Hurricane Katrina to communicate with one another via "reverse voice mail."

Storm victims can call 1-877-206-7500, enter a 10-digit telephone number such as their home, office, or cell number, and leave a 3-minute voicemail message, letting others know of their whereabouts and safety. Family members can call 1-877-206-7500, enter the 10-digit telephone number of their loved one and listen to any messages left by missing family members. If the line is busy, keep trying.

School Information

Lafayette Parish in Lafayette, Louisiana. The schools are taking in students that are displaced from Katrina
They can contact they Lafayette Parish School Board at 337-236-6838

Texas Public Schools Open to Children from Hurricane Katrina. Texas schools will enroll children from the disaster area. Hotlines for schools in Texas.

Diocese of Baton Rouge is making room in its classes for students from the Diocese of New Orleans. They also are offering housing to displaced families. 225-387-0561

Colleges

Many colleges are accepting students displaced by the disaster zone including these:

 • Google Search of Colleges Accepting Students
 • University of Texas at Arlington
 • University of Houston
 • University of Texas at Austin
 • Southern Methodist University
 • TCU in Fort Worth
 • Loyola University Chicago
 • University of Illinois
 • Indiana University
 • University of Wisconsin
 • SUNY (State University of New York)
 • Mississippi
 • South Carolina

Mail Forwarding

1-800-ASK-USPS. Or online at USPS.com.

Federal, State, and Local AgenciesDisaster Recovery Centers

Before visiting a Recovery Center, try calling 1-800-621-FEMA (3362) or 1 800-462-7585 (TTY) available 24 hours per day. Multilingual operators are available.

You can also apply for assistance online at www.fema.gov

Alabama Disaster
Recovery Center

Bayou La Batre Methodist Church Fellowship Hall
12700 Padgett Switch Road
Open 7 a.m. to 7 p.m.


National Emergency Resource Registry

If you or your organization, agency, or corporation have resources that may be made available to the response agencies please list them here.

High Priority Needs

 • Housing
 • Transportation
 • Emergency Supplies


 • Baton Rouge Office of Emergency Preparedness
  225-389-2100

 • Jefferson Parish Office of Emergency Preparedness: (504) 349-5360
 • Louisiana State Services Hotline 1-888-524-3578. Open 7 a.m. - 7 p.m. Can assist with Disaster Food Stamps, Medicaid, Wic, Mental Health Counselling, Addictive Disorders, Developmental Disorders, Social Security Benefits, Social Security Disability Benefits, Child Support, Foster Care, DHH State Supplement Checks, Louisiana Rehabilitation Services, and Disaster Unemployement Benefits.

FirstGov
Katrina Recovery

 • Federal Web Site with links for finding loved ones, getting help, and other information.

 • National Response Center
  • 1-800-424-8802
  • 1-202-267-2675
 • State Emergency Management Agencies
 • Parish/County Emergency Management
 • City of New Orleans
 • Emergency Shelter Information Points:
  - Tourist Welcome Center, US 65 & 84, 1401 Carter St. (US 84), Vidalia, LA
  - Tourist Welcome Center, TA Truck Stop, Tallulah Exit (Hwy 65 & I 20)
  - Paragon Casino, 711 Paragon Place, Marksville LA
  - Sammy's Truck Stop, I-49, Exit 53, 3601 LA 115W, Bunkie, LA
  - Med Express Office, 7525 US 71, Alexandria, LA
  - P.E. Gym, LSU- Shreveport, One University Place, Shreveport, LA
  - Pickering High School, 180 Lebleu Rd., Leesville, LA
  - Mowad Civic Center, 5th & 10th St., 1 Block off US 165, Oakdale, LA

  Insurance

 • Louisiana Department of Insurance available for help 1-800-259-5300 or Online

  Alabama Department of Insurance
  (800) 433-3966
  (334) 241-4141

  Louisiana Department of Insurance
  (800) 259-5300
  (225) 342-5900

  Mississippi Department of Insurance
  (800) 562-2957
  (601) 359-2453

  Texas Department of Insurance
  (800) 252-3439
  (800) 578-4677

  Georgia Department of Insurance
  (800) 656-2298
  (404) 656-2056

  Florida Department of Insurance
  (800) 882-3054
  (850) 413-3131
  (800) 342-2762 - (FL Only)

  Tennessee Department of Insurance
  (800) 342-4029
  (615) 741-2241

  Arkansas Department of Insurance
  (800) 282-9134
  (501) 371-2600

 • Insurance Company Contact Information
  AIG: (800) 242-2418
  Allstate: (800) 547-8676
  Chubb Group of Insurance Companies: (800) 252-4670
  CAN: Personal Insurance Policyholders: (800) 588-7400; Commercial Insurance Policyholders: (877) 262-2727
  The Hartford: (800) 243-5860
  Metlife Auto & Home: (800) 854-6011
  SAFECO: (888) 723-3265
  Selective Insurance: (800) 777-9656 ext. 2801; fax: (973) 948-1103 State Farm: (800) 732-5246
  Travelers Property/Casualty: Personal Insurance Policyholders: (800) 252-4633; Commercial Insurance Policyholder: 800-238-6225
  USAA: (800) 531-8222
 • Hurricane Katrina Resources English, Hurricane Katrina
  Hurricane Katrina Resources Spanish, Huracán Katrina
  Hurricane Katrina Resources Arabic, توفان کاترینا
  Hurricane Katrina Resources French, Hurikán Katrina
  Hurricane Katrina Resources Czech, Hurikán Katrina
  Hurricane Katrina Resources Portuguese, Furacão Katrina
  Hurricane Katrina Resources Romanian, Uraganului Katrina
  Hurricane Katrina Resources Russian, Катрина (ураган)
  Hurricane Katrina Resources Tagalog
  Hurricane Katrina Resources Italian,
  Uragano Katrina
  Hurricane Katrina Resources German, Hurrikan Katrina
  Hurricane Katrina Resources Slovak, Hurikán Katrina
  Hurricane Katrina Resources Japanese, ハリケーン・カトリーナ
  Hurricane Katrina Resources Ukrainian, Ураган "Катріна"
  Hurricane Katrina Resources, Vietnamese, Bão Katrina  

  Katrina Resources

  Home • Renaissance • Portrait • Nudes • Still Life • Watercolors • Landscapes • marine art • Small works • Miniatures • Animals and wildlife • Digital • Cartoons • Drawings • Other paintings • Images of The South • Images of Europe • Images of The Caribbean • Paintings of Nicaragua • Nicaragua • Ruben Dario • Photography • Biography • Artist's statement • Artist at work • Civil Rights • Sculpture • In progress • Mississippi • contact us • join with us • Links • IQ Societies links • Can you put this painting together • Could you help us to fix this Presidential House in Nicaragua? • katrina • Katrina search for friends and family • Katrina disability access version of resources

  Home ] Katrina Czech ] katrina_redcross ] katrina_italian ] katrina_german ] katrina_portuguese ] katrina_romanian ] katrina_tagalog ] katrina_russian ] [ Katrina_slovak ] katrina_ukranian ]

  Copyright 1976-20076 Dr. Gloria Norris.  Click     to contact the artist for prices or information